POLITIKA E KUKIVE DHE PRIVATËSISË

POLITIKA E PRIVATËSISË

Jaguar Land Rover limited respekton privatësisë së çdo individi që viziton faqet e saj të internetit. Çdo informacion i mbledhur rreth jush do të përdoret për të përmbushur çdo shërbim që mund të kërkoni, t'ju informojë për produktet dhe shërbimet e reja dhe gjithashtu për të përmirësuar mënyrën se si ju shërbejmë. Të dhënat tuaja do të trajtohen në përputhje me dispozitat ligjore përkatëse të Bashkimit Evropian dhe të vendit tuaj. Informacioni juaj nuk do t'i zbulohet askujt jashtë Jaguar Land Rover, kompanive të saj të lidhura ose shoqëruese dhe shitësve të tij, agjencive dhe të licencuarve të cilësdo prej këtyre kompanive dhe çdo kompani tjetër me të cilën Jaguar Land Rover ka vendosur në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë shërbime.

Jaguar Land Rover nuk do të mbledhë informacion personal për ju duke përdorur kuki (cookies) megjithatë duke aktivizuar kukit ose mbajtjen e kukive të aktivizuara, ju jeni jepni pëlqimin tuaj që Jaguar Land Rover të ruajë kuki në shfletuesin tuaj. Ju lutem vini re se çaktivizimi i kukive ka gjasa të ndikojë në funksionalitetin e faqes së internetit dhe përvojën tuaj në faqen e internetit të Jaguar Land Rover.

Qëllimi i kësaj politike të privatësisë është të përshkruani llojet e informacionit që mbledhim ne nga ju kur vizitoni faqen tonë dhe të shpjegojmë se si e përdorim këtë informacion.

Për shkak të natyrës ndërkombëtare të biznesit të Jaguar Land Rover, Jaguar Land Rover i përpunon dhe ruan të dhënat personale jashtë BE-së. Ne jemi të detyruar t'ju kërkojmë që ta pranoni këtë. Nëse nuk dëshironi, për fat të keq ne nuk do të mund të përpunojmë ndonjë kërkesë që bëni nëpërmjet kësaj faqeje në internet.

Nëse pajtoheni, ju mund ta bëni këtë në bazën që ne të përdorim VETËM të dhënat tuaja për të përpunuar kërkesën që bëni ose që Jaguar Land Rover mund t’i përdorë më tej për kontakte të mëtejshme (gjithmonë në përputhje me Politikën e Privatësisë më poshtë).

MBROJTJA E TË DHËNAVE

Ne i mbrojmë të dhënat në përputhje të plotë me Parimet e Direktivave Kuadër të Bashkimit Evropian për Mbrojtjen e të Dhënave, në veçanti Direktivën EU 95/46/EC

Çdo informacion që ju vendosni të na jepni rreth vetes do të ruhet i sigurt në një server kompjuterik në Mbretërinë e Bashkuar. Softueri i serverit (SSL) i kodifikon të gjitha informacionet që na keni dhënë.

Kjo siguron, ndër të tjera, që të dhënat që mbajmë për ju, të përpunohen në mënyrë të ligjshme dhe të drejtë. Ne synojmë të sigurojmë që të dhënat personale të ruajtura do të jenë të sakta, përkatëse dhe jo të tepruara. Ne do t'i mbajmë të dhënat të përditësuara dhe nuk do ta mbajmë informacionin më gjatë se është e nevojshme. Ne do t’i mbajmë të dhënat të sigurta për të parandaluar aksesin e paautorizuar nga njerëzit e tjerë. Ju keni të drejtë të shihni se çfarë është mbajtur rreth jush dhe të korrigjoni ndonjë pasaktësi.

Jaguar Land Rover nuk do të ndajë ose të japë ndonjë informacion të identifikueshëm për ju te ndonjë palë e tretë pa pëlqimin tuaj. Ne mund të ndajmë informacionin e përgjithësuar rreth mënyrave të vizitorëve të faqes me partnerët ose palët e tjera në mënyrë të tillë që vizitorët individualë të mos mund të identifikohen kurrë. Është e mundur të shikoni faqen tonë pa dhënë ndonjë detaje personale. Megjithatë, pa i regjistruar të dhënat tuaja, ju nuk do të jeni në gjendje të merrni komunikime të mëtejshme nga ne.

ÇFARË INFORMACION PERSONAL MBLIDHET

Ne i mbledhim të dhënat tuaja personale në një formular regjistrimi.
Ky informacion mund të përfshijë të dhëna të tilla si emri yt, adresa e postës elektronike, vendi dhe gjuha e preferuar.

Ne e përdorim këtë informacion:
Për t'ju ndihmuar ta bëni më të këndshëm vizitën tuaj
Për t'ju dërguar informacionin përkatës në lidhje me produktet dhe shërbimet
Për t'ju dërguar email herë pas here në lidhje me promovimet ose produktet e shërbimet të cilat mendojmë se mund të jenë me interes për ju

Nëse vendosni të merrni informacione ose komunikime të tjera nga ne, mund ta zgjidhni atë mundësi duke shënuar kutinë përkatëse në formularin e regjistrimit. Ju gjithashtu mund të na kontaktoni në çdo kohë nëse nuk dëshironi të merrni më shumë komunikime nga ne duke përdorur lidhjen Na Kontaktoni te faqja e internetit.

Nëse na lejoni të përdorim informacionin tuaj personal për qëllimet e mësipërme, ne mund të publikojmë herë pas here informacionin në ndonjë kompani ose organizatë për të cilën ne e kalojmë përgjegjësinë e kontrollit të emaileve ose komunikimeve të tjera direkte të marketingut. Nëse kjo ndodh, ne sigurohemi që çdo kompani e palës së tretë e cila merret me informacionin tuaj të përputhet me legjislacionin përkatës për Mbrojtjen e të Dhënave.

INFORMACIONE TË TJERA QË MBLIDHEN NGA VIZITA TUAJ NË FAQEN TONË

Sa herë që shfletoni faqen e internetit, lexoni faqet ose shkarkoni informacione, kompjuterët tanë automatikisht regjistrojnë informacione të caktuara rreth vizitës tuaj nga kompjuteri që përdorni për të hyrë në faqen tonë .

Informacioni përfshin si në vijim:

Ky informacion nuk ju identifikon personalisht. Vetëm na tregon sa vizitorë vijnë në faqen tonë dhe llojet e kompjuterëve që përdorin. Me këtë informacion, ne mund të përmirësojmë faqen tonë për të gjithë vizitorët dhe ta bëjmë më të dobishme për ju

Data dhe koha që hyni në faqen tonë.

Sa dhe cilat faqe vizitoni gjatë një “seance” në faqen tonë dhe sa kohë keni qëndruar në këtë faqe interneti.

Emri i domenit të Internetit (ky mund të jetë ofruesi i shërbimit të internetit si aol.com ose vendi i punës tuaj) dhe adresa 'IP' (ky është një numër i caktuar te kompjuteri juaj sa herë që lundroni në internet) i cili ju lejon të përdorni faqen tonë të internetit.

Shfletuesi i internetit që përdorni (p.sh. Microsoft Explorer ose Netscape) dhe sistemi operativ i kompjuterit tuaj (p.sh. Windows 98).

Faqja që keni vizituar para se të lidheshit me albania.landrover.com (p.sh. Yahoo nëse na keni gjetur nga një motor kërkimi).

MBROJTJA E ADRESAVE EMAIL

Adresa e emailit tuaj përdoret vetëm për qëllime të përgjigjes ndaj jush nëse nuk keni dhënë pëlqimin siç është detajuar më sipër.

MBROJTJA E TË DHËNAVE NË ETIKETA PIKSELI

Ne mund të përdorim "pixel tags”, të cilat janë skedarë të vegjël që na lejojnë të monitorojmë përdorimin e faqeve tona. Një etiketë pikseli mund të mbledhë informacione të tilla si adresa IP (Internet Protocol) e kompjuterit që ka shkarkuar faqen në të cilën duket etiketa; URL (Uniform Resource Locator) e faqes në të cilën shfaqet etiketa e pikselit; koha në të cilën u vizitua faqja që përmbante etiketa e pikselit; lloji i shfletuesit që mori etiketën e pikselit; dhe numrin e identifikimit të çdo kuki në kompjuterin e vendosur më parë nga ai server. Kur ju dërgojmë komunikime me anë të e-mailit me HTML, mund të përdorim teknologjinë “formati i ndjesimit”, e cila lejon etiketat e pikselit të na tregoni nëse e keni marrë dhe hapur e-mailin tonë.

MË SHUMË PYETJE PËR PRIVATËSINË?

Si individ keni të drejtë të zbuloni se çfarë informacioni ne mbajmë rreth jush dhe të bëni korrigjime nëse është e nevojshme. Ju gjithashtu keni të drejtë të na kërkoni që të mos e përdorim informacionin për qëllime marketingu duke zgjedhur të mos jepni pëlqimin tuaj në formularin e regjistrimit.

Nëse keni ndonjë pyetje specifike që nuk është përfshirë në këtë seksion ose dëshironi të dini se çfarë informacioni po ruajmë aktualisht për ju, ju lutemi na kontaktoni.

Nëse keni ndonjë shqetësim ose ankesë për mbrojtjen e të dhënave, ju mund t'i drejtoheni tek Ekipi i Mbrojtjes së të Dhënave dhe Privatësisë në adresën DPOffice@jaguarlandrover.com

Çfarë është kuki?

Një kuki është një varg informacioni që një faqe interneti transferon në skedarin e kukive të shfletuesit në hard diskun e kompjuterit tuaj në mënyrë që faqja e internetit të mund të kujtojë kush jeni. Kukit mund të ndihmojnë një faqe interneti të rregullojnë përmbajtjen në mënyrë që të përputhen me interesat e preferuara më shpejt - shumica e faqeve kryesore përdorin kuki. Kukit më vete nuk mund të përdoren për t’ju identifikuar juve.

Një kuki zakonisht përmban emrin e domenit nga i cili ka ardhur kuki; “jetëgjatësia” e kukit; dhe një vlerë, zakonisht një numër unik i gjeneruar rastësisht.

Dy lloje kuki përdoren në këtë faqe interneti:

Kuki Seance, të cilat janë kuki të përkohshme që mbeten në skedarin e kukive të shfletuesit tuaj derisa të largoheni nga faqja.

Kuki të Vazhdueshme, të cilat mbeten në skedarin e kukive të shfletuesit tuaj për shumë kohë (edhe pse koha varet nga jetëgjatësia e kukive specifike).

Politika jonë për kukit

Si përdoren kukit në këtë faqe dhe çfarë informacioni mblidhet. Përdoren Kuki Seance:

T’ju lejojë të mbani informacione përmes faqeve të sajtit tonë dhe të mos keni nevojë të rishkruani informacionin.

Brenda regjistrimit për t'ju lejuar të hyni në informacionin e ruajtur.

Përdoren të Vazhdueshme:

Për të na ndihmuar t'ju njohim si vizitor unik (duke përdorur një numër, nuk mund të identifikoheni personalisht) kur të ktheheni në faqen tonë të internetit.

Të na lejojë të përshtatim përmbajtjet ose reklamat në mënyrë që të përputhim interesat e preferuara ose të mos ju tregojmë të njëjtat reklama në mënyrë të përsëritur.

Për të përpiluar statistika anonime, të grumbulluara që na lejojnë të kuptojmë se si përdoruesit përdorin faqen tonë dhe të na ndihmojnë të përmirësojmë strukturën e faqes sonë të internetit. Ne nuk mund t'ju identifikojmë personalisht në këtë mënyrë.

Kukit e Palëve të Treta

Palë të treta dërgojnë kuki nëpërmjet kësaj faqeje.

Këto përdoren për qëllimet e mëposhtme:
Për të shfaqur reklama në faqen tonë dhe për të gjetur nëse këto reklama klikohen nga përdoruesit.
Për të kontrolluar se sa shpesh ju shfaqet një reklamë e veçantë.
Për të përshtatur përmbajtjen sipas preferencave tuaja.
Për të numëruar numrin e përdoruesve anonimë të faqes tonë.
Për të mundësuar siguri brenda shportave të blerjes ose transaksioneve.

Sinjalizues Uebi

Disa nga faqet tona të uebit mund të përmbajnë imazhe elektronike të njohura si “Sinjalizues Uebi” (nganjëherë të njohura si gif të qarta) që na lejojnë të numërojmë përdoruesit që kanë vizituar këto faqe. Sinjalizues Uebi mbledh vetëm informacion të kufizuar që përfshin një numër kuki; koha dhe data e shikimit të faqes; dhe një përshkrim të faqes në të cilën qëndron Sinjalizuesi i Uebit. Ne gjithashtu mund të mbajmë Sinjalizues të Uebit të vendosur nga reklamuesit e palës së tretë. Këta Sinjalizues nuk mbajnë asnjë informacion personalisht të identifikueshëm dhe përdoren vetëm për të gjurmuar efektivitetin e një fushate të caktuar.

Menaxhimi i Kukive

Kufizimi dhe Aktivizimi i Kukive

Ju keni mundësinë të pranoni ose refuzoni kuki duke modifikuar parametrat në shfletuesin tuaj. Sidoqoftë, mund të mos jeni në gjendje të përdorni të gjitha tiparet interaktive të faqes tonë nëse kukit çaktivizohen. Udhëzimet për mënyrën e kontrollimit të kukive janë të aktivizuara më poshtë:

Si të kontrolloni nëse kukit janë të aktivizuara për PC

Google Chrome

Kliko te “Veglat” në krye të dritares së shfletuesit tuaj dhe zgjidhni Opsione
Klikoni tabin “Under the Hood”, gjeni seksionin “Privatësia” dhe zgjidhni butonin “Cilësimet e Përmbajtjes”
Tani zgjidhni "Lejo të vendosen të dhëna lokale”

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0

Klikoni mbi “Veglat” në krye të dritares suaj të shfletuesit dhe zgjidhni “Opsionet e Internetit”, pastaj klikoni te “Privatësia”
Sigurohuni që niveli juaj i Privatësisë të jetë i vendosur në Mesatar ose më poshtë, që do të mundësojë kukit në shfletuesin tuaj Parametri mbi Mesatar i çaktivizon kukit

Mozilla Firefox

Klikoni mbi “Veglat” në krye të dritares së shfletuesit tuaj dhe përzgjidhni Opsionet
Pastaj zgjidhni ikonën e Privatësisë
Klikoni mbi Kukit, pastaj zgjidhni “lejo faqet të vendosin kukit”

Safari

Kliko mbi ikonën Cog në krye të dritares së shfletuesit dhe zgjidhni opsionin “Preferencat”
Klikoni mbi “Security”, shënjoni opsionin që thotë “Blloko kukit e palëve të treta dhe kukit reklamuese”
Kliko “Ruaj”

Si të kontrolloni nëse kukit janë aktivizuar për Macs


Microsoft Internet Explorer 5.0 në OSX Kliko në 'Explorer' në krye të dritares së shfletuesit dhe zgjidhni 'Preferences' options Zhvendos poshtë derisa të shihni 'Cookies' nën Marrjen e Dosjeve Zgjidhni opsionin 'Asnjëherë Mos';


Safari në OSX

Klikoni mbi “Safari” në krye të dritares së shfletuesit dhe zgjidhni opsionin “Preferencat”
Klikoni mbi “Siguria” pastaj “Prano kukit”
Zgjidhni “Vetëm nga faqja ku navigoni”

Mozilla dhe Netscape në OSX

Klikoni mbi “Mozilla” ose “Netscape” në krye të dritares suaj të shfletuesit dhe zgjidhni opsionin “Preferencat”
Shkoni poshtë derisa të shihni kukit nën “Privatësia e Siguria”
Zgjidhni “Aktivizo kukit vetëm për faqen origjinë”

Opera

Klikoni mbi “Meny” në krye të dritares së shfletuesit dhe zgjidhni “Cilësimet”
Pastaj zgjidhni “Preferencat”, zgjidhni tabin “Të avancuara”
Pastaj zgjidhni opsionin “Prano kuki”

Fshirja e kukive

Ju mund të fshini lehtësisht çdo kuki që keni instaluar në dosjen e kukive të shfletuesit tuaj. Për shembull, nëse jeni duke përdorur Microsoft Windows Explorer:
Hap “Windows Explorer”
Kliko butonin “Kërko” te shiriti i veglave
Shkruaj “kuki” në kutinë e kërkimit për “Dosjet dhe skedarët”
Zgjidh “Kompjuteri im” në kutinë "Shiko”
Kliko “Kërko tani”
Kliko dy herë mbi dosjet që gjenden
“Zgjidh” çdo skedar kuki
Shtypni butonin “Fshij” në tastierë
Nëse nuk po përdorni Microsoft Windows Explorer, atëherë ju duhet të zgjidhni “kukit” në funksionin “Ndihma” për informacion rreth ku mund të gjeni dosjen tuaj të kukive.