PRONËSIA

PRONËSIA

KUR BËHENI PRONAR I LAND ROVER JU PËRFITONI DISA TË MIRA TË VEÇANTA

QENDRAT E MIRATUARA TË SHËRBIMIT

Vetëm Qendrat e Miratuara të Shërbimit të Land Rover përmbushin standardet tona të rrepta të cilësisë për të siguruar që automjeti juaj i ri dhe garancia e tij të jenë plotësisht të mbrojtura.

ASISTENCA RRUGORE

Në rastin e pamundshëm të një avarie apo aksidenti, teknikët e trajnuar vijnë tek ju në rrugë dhe, nëse është e nevojshme, ne organizojmë dhe paguajmë për të gjithë udhëtimin në vazhdim.

AKSESORË

Personalizoni Land Rover tuaj me një gamë të gjerë aksesorësh të projektuar posaçërisht për modelin tuaj dhe të prodhuara sipas të njëjtave standarde si automjeti juaj.

PLANET E SHËRBIMIT

Ia vlen të zgjidhni një plan shërbimi Land Rover që i përshtatet nevojave tuaja, për të garantuar ekspertizën e Land Rover dhe një garanci plotësisht të mbrojtur.

PLANET E SHËRBIMIT

ASISTENCA RRUGORE

PËRFITIMET E ASISTENCËS RRUGORE

PËRFITIMET E ASISTENCËS RRUGORE

Ju mund të mbështeteni te asistenca në rrugë. Përfitimet e Asistencës Land Rover janë në dispozicion gjatë gjithë periudhës së garancisë së automjetit të ri. Një teknik i trajnuar nga Land Rover zakonisht mund ta zgjidhë problemin në rrugë. Nëse jo, ne do ta dërgojmë automjetin tuaj në një Qendër të Miratuar të Shërbimit të Land Rover dhe do të organizojmë e do të paguajmë për udhëtimin tuaj në vazhdim. Në disa rrethana, ne do të paguajmë për akomodimin në hotel.
RIPARIMI NË RAST AKSIDENTI

RIPARIMI NË RAST AKSIDENTI

Programi i Shërbimeve të Aksidentit ju jep qasje në rrjetin tonë të qendrave të riparimit. Specialistët në këto qendra i nënshtrohen një trajnimi gjithëpërfshirës dhe të certifikuar për t'u marrë me çdo gjë, nga dëmtimet e vogla deri te dëmtime të mëdha në rast përplasjeje. Ne jemi të angazhuar për t'u siguruar që Land Rover juaj të restaurohet në standardet më të larta.
KTHIMI MBRAPSHT

KTHIMI MBRAPSHT

Kjo ndodh rrallë, por nëse një Land Rover duhet të kthehet, pronarët mbahen të informuar dhe këshillohen se çfarë veprimesh duhet të ndërmerren.
GARANCIA E PJESËVE

GARANCIA E PJESËVE

Kur një pjesë origjinale Land Rover montohet në automjetin tuaj, ajo garantohet për 12 muaj në lidhje me avaritë e prodhimit.
MBLEDHJA DHE RICIKLIMI

MBLEDHJA DHE RICIKLIMI

Si pjesë e angazhimit tonë mjedisor, ne kemi zhvilluar një program të plotë të riciklimit të automjeteve, duke përfshirë udhëzimet e projektimit për riciklimin, rritjen e përdorimit të materialit të ricikluar dhe zvogëlimin e përdorimit të materialeve të rrezikshme.
NAVIGACIONI E HARTAT

NAVIGACIONI E HARTAT

Nëse navigacioni juaj është më i vjetër se një vit, ju do të përfitoni nga një Përditësim Navigacioni Land Rover që pasqyron sa më saktë ndryshimet e mundshme në hartën rrugore. Mijëra pika të reja interesi shtohen çdo vit, duke theksuar vendet për t'u vizituar, dhe ju mund të jeni i sigurt se funksionet e “rrugës më të shkurtër” dhe “rrugës më të shpejtë” do të jenë të përshtatshme për qëllimet tuaja.