DISCOVERY SPORTAftësia e njohur e Discovery Sport do të thotë se mund t'i përgjigjet lehtësisht kërkesave më të vështira. Nga kapaciteti mbresëlënës i tërheqjes dhe aftësia pa mundim jashtë rrugës së shtruar, Discovery Sport shkon kudo.

Me shkathtësinë në thelb, pjesa e brendshme është projektuar për të përmbushur sfidat e një stili jetese aktive me një profil dinamik 5+2 vendesh.

Qoftë pazari apo bagazhe apo një komplet sportiv i një ekipi të tërë, hapësira e pasme e ngarkesës kryesuese e klasës mbart me lehtësi gjërat thelbësore të familjes suaj. Zgjidhjet e zgjuara të ruajtjes në të gjithë kabinën do të mbajnë çdo send të vogël që po sillni.
Shikoni shifrat WLTP.
Shifrat e ofruara vijnë si rezultat i testeve të prodhuesit zyrtar në përputhje me legjislacionin e BE me bateri plotësisht të karikuar. Vetëm për qëllime krahasuese. Shifrat e botës reale mund të ndryshojnë. CO2, ekonomia e karburantit, konsumi i energjisë dhe shifrat e distancës mund të ndryshojë në varësi të faktorëve të tillë si stilet e drejtimit, kushtet e mjedisit, ngarkesa, rrotat, aksesorët e pajisur, rrugëtimi aktual dhe gjendja e baterisë. Shifrat e distancës së bazohen në automjetin e serisë në një rrugëtim standard.

KERKESE PER OFERTE

Shikoni shifrat WLTP.
Shifrat e ofruara vijnë si rezultat i testeve të prodhuesit zyrtar në përputhje me legjislacionin e BE me bateri plotësisht të karikuar. Vetëm për qëllime krahasuese. Shifrat e botës reale mund të ndryshojnë. CO2, ekonomia e karburantit, konsumi i energjisë dhe shifrat e distancës mund të ndryshojë në varësi të faktorëve të tillë si stilet e drejtimit, kushtet e mjedisit, ngarkesa, rrotat, aksesorët e pajisur, rrugëtimi aktual dhe gjendja e baterisë. Shifrat e distancës së bazohen në automjetin e serisë në një rrugëtim standard.