LËNGU I SHKARKIMIT TË NAFTËS/ADBLUE®

LËNGU I SHKARKIMIT TË NAFTËS/ADBLUE®

EURO 6, MOTORËT E NAFTËS DHE REDUKTIMI KATALITIK SELEKTIV: ÇFARË DUHET TË DINI?

ÇFARË ËSHTË LËNGU I SHKARKIMIT TË NAFTËS/Adblue®?

Lëngu i shkarkimit të naftës (DEF) i njohur edhe si AdBlue®, është një lëng jo toksik, i pangjyrë, pa erë dhe jo-ndezës. I ruajtur në një rezervuar të dedikuar në makinën tuaj, injektohet në sistemin e shkarkimit për të pastruar gazrat e shkarkimit. Teknologjia SCR (Reduktimi Katalik Selektiv) është e pajisur në të gjitha automjetet Land Rover me naftë nga modeli i vitit 2016. I mundëson Land Rover që të përmbushë legjislacionin e emetimeve të BE6 duke ulur nivelet e oksidit të nitrogjenit (NOx) të emetuar nga sistemi i shkarkimit deri në 90%. Përveç një brezi të ri të konvertuesit katalitik, Teknologjia SCR detyron përdorimin e DEF.

HOW WILL I KNOW IF MY DEF/AdBlue® NIVELET JANË TË ULËTA?

Qendra e mesazhit shfaq një seri mesazhesh kur niveli i DEF bëhet i ulët.

1. Mesazhi i parë thotë se niveli i DEF është në një nivel ku këshillohet ngritje. 2. Mesazhi i dytë shoqërohet nga një ikonë paralajmëruese në ngjyrë QELIBARI dhe thotë që të mbushni depozitën DEF. 3. Mesazhi i tretë fillon numërimin e distancës së mbetur derisa depozita e DEF të jetë zbrazur, pas së cilës automjeti nuk do të ndizet. 4. Mesazhi përfundimtar shoqërohet nga një ikonë paralajmëruese të KUQE dhe shfaqet kur distanca e mbetur është zero dhe deklaron se nuk do të ketë ndezje tjetër derisa të shtoni DEF në depozitë.
HOW WILL I KNOW IF MY DEF/ADBLUE® NIVELET JANË TË ULËTA?
SI TË GJENI DEPOZITËN TUAJ TË AdBlue®

SI TË GJENI DEPOZITËN TUAJ TË AdBlue®

RANGE ROVER
Kapaku i depozitës AdBlue® ndodhet ndënë kofano në anën e djathtë. Ju lutemi të konsultoni manualin tuaj për më shumë informacion.

FAQ'S

OPEN ALL
SI TË KONTROLLOJ NIVELIN E DEF/AdBlue®?
SA SHPESH DUHET TA RIMBUSH ME DEF/ AdBlue®?
ÇFARË NDODH NËSE MË MBARON DEF/ AdBlue®?
A MUND TA MBUSH VETË DEPOZITËN ME DEF?
A ËSHTË DEF/ AdBlue ® E RREZIKSHME?
SI DUHET TË RUAJ DEF/ AdBlue®?

ÇFARË ËSHTË EURO 6?

Euro 6 është një pjesë e Legjislacionit Evropian që synon të bëjë makina më miqësore me mjedisin duke kufizuar emetimin e shkarkimeve të tyre. Legjislacioni përcakton kufizimet se sa oksid azoti (NOx) dhe gazra hidrokarburesh mund të emetohen për kilometër nga një automjet rrugor.

Automjetet me naftë dhe benzinë janë subjekt i kufizimeve të ndryshme sipas legjislacionit të ri të Euro 6. Për makinat me naftë, niveli i lejuar i shkarkimeve të NOx është zvogëluar në 80 mg/km (nga 180 mg/km), ndërsa niveli i lejuar i emetimeve të hidrokarbureve është zvogëluar në 170 mg/km (nga 230 mg/km) . Niveli i lejuar i emetimeve të NOx për makinat me benzinë mbetet në 60 mg/km, ndërsa niveli i lejuar i emetimeve të hidrokarbureve mbetet në 100 mg/km.

Së bashku me prodhuesit e tjerë të makinave, Land Rover është ligjërisht i detyruar të zbatojë këto rregullore të reja në datat e mëposhtme.

Prej 1 janarit 2015, të gjitha automjetet e reja që hidhen në treg duhet të plotësojnë standardet e Euro 6. Kjo përfshin çdo model të ri në treg, për shembull: Discovery Sport. Automjetet që tashmë janë në shitje duhet të jenë në përputhje me Euro 6 deri më 1 shtator 2015, por;

Automjetet individuale që tashmë janë në shitje që janë ndërtuar dhe dërguar nga prodhuesi përpara datës 1 qershor 2015 mund të vazhdojnë të shiten deri më 1 shtator 2016. Megjithatë, prodhuesi duhet të aplikojë për shfuqizim në këto raste.

Për më shumë informacion mbi Adblue® ju lutemi kontaktoni shitësin tuaj të makinave Land Rover ose referojuni te Maniali i Pronarit.

*Kur niveli i AdBlue® bëhet i ulët, një mesazh njoftimi shfaqet në qendrën e mesazhit. Mbushni depozitën me AdBlue® në rastin më të parë. Një shitës/riparues i autorizuar nga Land Rover mund të kontaktohet për të mundësuar mbushjen e plotë me AdBlue®. Nëse kërkohet, AdBlue® mund të mbushet duke përdorur shishe rimbushëse jo-derdhëse të disponueshme nga një shitës/riparues i autorizuar nga Jaguar. Konsumi mesatar i AdBlue® është 800 kilometra (500 milje)/1 litër. Megjithatë, konsumi mund të ndryshojë shumë në varësi të stilit tuaj të drejtimit, motit dhe gjendjes së rrugës.

AdBlue® është një markë e regjistruar e Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)