INSTALIMI I KARIKUESIT SHTËPIAK

INSTALIMI I KARIKUESIT SHTËPIAK

MËNYRA E PËRSOSUR E KARIKIMIT

Për mënyrën më të shpejtë dhe praktike të karikimit, do t’ju rekomandonim karikimin në shtëpi nëpërmjet një karikuesi shtëpiak të instaluar në mënyrë profesionale, të njohur ndryshe si një kutizë muri ose pikë karikimi shtëpiak.

Përpara blerjes së automjetit tuaj, ofruesit tanë të rekomanduar të karikimit në shtëpi do t’ju ndihmojnë me kontrollin e përshtatshmërisë së pronës suaj. Instalimi mund të varet nga disa faktorë, si vjetërsia e pronës suaj, disponueshmëria e parkimit privat dhe një burim i përshtatshëm energjie elektrike.

KATËR HAPAT TUAJ TË THJESHTË PËR
INSTALIMIN

1. ZGJIDHNI OFRUESIN TUAJ

1. ZGJIDHNI OFRUESIN TUAJ

Për fillimin e procesit të instalimit të kutizës në mur, Shitësi juaj lokal i autorizuar i Land Rover do t’ju ndihmojë që të gjeni një partner për karikimin.
2. PLOTËSONI ANKETËN TUAJ TË PËRSHTATSHMËRISË

2. PLOTËSONI ANKETËN TUAJ TË PËRSHTATSHMËRISË

Plotësimi i një ankete të shpejtë me ofruesin e karikimit do të mundësojë përcaktimin e përshtatshmërisë së shtëpisë suaj për kutizën e murit. Kërkesat e përgjithshme përfshijnë parkimin e duhur dhe një burim energjie elektrike të përshtatshëm.
3. PLANIFIKONI DATËN E INSTALIMIT TUAJ

3. PLANIFIKONI DATËN E INSTALIMIT TUAJ

Dakordoni një datë instalimi me ofruesin tuaj të përzgjedhur, që të përkojë me periudhën përpara datës së dorëzimit të automjetit tuaj. Nëse kualifikoheni për grant qeveritar për t’ju ndihmuar me mbulimin e kostove, atëherë ai do të kërkohet nga ofruesi në emrin tuaj.
4. PËRGATITJA PËR KARIKIMIN

4. PËRGATITJA PËR KARIKIMIN

Në datën e instalimit, ofruesi do të montojë kutizën e murit dhe do t’ju shpjegojë elementet themelore të karikimit.

PARTNERËT E REKOMANDUAR TË KARIKIMIT
SHTËPIAK

Për t’u njohur me aftësitë më gjithëpërfshirëse të karikimit dhe
kohën minimale të instalimit, ju lutemi të vizitoni Shitësin tuaj lokal
të autorizuar nga Land Rover për të eksploruar karikuesin shtëpiak që rekomandojmë (ofruesit e
kutizës së murit për zonën tuaj).
PARTNERËT E REKOMANDUAR TË KARIKIMIT <br> SHTËPIAK

KUTIZAT E MURIT TË LIDHURA DHE TË PALIDHURA

Ofrues të ndryshëm ofrojnë alternativa kutizash në mur të lidhura dhe të palidhura.

Për lehtësi, kutizat e murit të lidhura vijnë me një kabllo të instaluar, që lidh njësinë me automjetin tuaj. Për fleksibilitet më të madh, kutizat e murit të palidhura përdorin kabllon e karikimit të mbajtur në automjetin tuaj.
KUTIZAT E MURIT TË LIDHURA DHE TË PALIDHURA

PËRDORUR TARIFËN E ELEKTRICITETIT JASHTË ORARIT TË PIKUT

Karikimi gjatë natës jo vetëm që thjeshton rutinën tuaj të karikimit, por ju bën të mundur edhe përfitimin nga tarifat më të ulëta elektrike dhe premtimi për përdorimin e energjisë së rinovueshme nga një sërë ofruesish.

Nëpërmjet aplikacionit telefonik Land Rover InControl, mund të caktoni orare të posaçme karikimi.1.
PËRDORUR TARIFËN E ELEKTRICITETIT JASHTË ORARIT TË PIKUT

VAZHDONI TË EKSPLORONI AUTOMJETET ELEKTRIKE DHE HIBRIDE ELEKTRIKE

KARIKIMI

KARIKIMI

Duke filluar nga koha e karikimit e deri te reduktimi i kostove, mësoni gjithçka ju nevojitet rreth karikimit të automjetit tuaj në shtëpi ose në destinacion.
KARIKIMI PUBLIK PËR EV-TË

KARIKIMI PUBLIK PËR EV-TË

Karikimi në vendndodhje të tjera është një mënyrë e dobishme për ta karikuar në kohë automjetin tuaj kur ndodheni larg shtëpisë. Zbuloni se ku mund ta kryeni atë dhe si të paguani.

1Vetëm telefonat inteligjentë të përputhshëm. Në varësi të disponueshmërisë së tregut të platformave nga ofrues palë e tretë dhe sinjalit të telefonit celular.