DEFENDER 130

DEFENDER 130

HAPËSIRË PËR AVENTURË TË RRALLË ME TË TJERËT
Liri për të gjithë. Me tetë ndenjëse dhe hapësirën më të mirë në kategorinë e vet.

PAMJE IMPONUESE

PAMJE IMPONUESE
Nëpërmjet kombinimit të formës me funksionin, ky dizajn tërheq vëmendjen.
RISI PIONIERE

RISI PIONIERE

Eksploroni me siguri. Teknologjitë novatore të kamerave kombinohen me sistemin tonë më të ri të informacionit dhe argëtimit për të mundësuar pamje të papenguara dhe manovrim të lehtë.

NJË MODEL IKONIK I RIKONCEPTUAR

NJË MODEL IKONIK I RIKONCEPTUAR

DEFENDER 130 OUTBOUND

DEFENDER 130 OUTBOUND

The ultimate combination of kapacitet dhe rehati. Shkoni më larg dhe eksploroni më shumë me hapësirë për çlodhje, fjetje dhe ruajtje sendesh inteligjente.
KRIJONI AUTOMJETIN TUAJ

ALTERNATIVAT E MODELEVE

Start your adventure.

DEFENDER 130 V8

DEFENDER 130 V8

Aty ku fuqia bashkohet me aftësinë.
KRIJONI AUTOMJETIN TUAJ

NJË DEFENDER PËR KËDO

Model i disponueshëm në tri përmasa dhe me deri në tetë ndenjëse.

 DEFENDER 90
DEFENDER 110

EKSPLORONI DEFENDER 130

PROJEKTUAR ME INTEGRITET

PROJEKTUAR ME INTEGRITET

Një eksterier i pakrahasueshëm.
DURUESHMËRI E RANGUT TË PARË NË KATEGORI

DURUESHMËRI E RANGUT TË PARË NË KATEGORI

Testuar deri në ekstrem.
REHATI NË KAPACITET EFIKAS

REHATI NË KAPACITET EFIKAS

Shkoni kudo, bëni gjithçka
TEKNOLOGJI E POSAÇME

TEKNOLOGJI E POSAÇME

E pajisur për aventurat e shekullit të 21-të.

Funksionet, opsionet e Pivi-t dhe InControl-it, shërbimet e palëve të treta dhe disponueshmëria e tyre, mbeten në varësi të tregut - kontaktoni shitësin tuaj të Land Rover për disponueshmërinë e tregut vendas dhe kushtet e plota. Lidhja e rrjetit celular nuk mund të garantohet në të gjitha vendndodhjet. Informacioni dhe imazhet e shfaqura në lidhje me teknologjinë InControl, duke përfshirë ekranet ose sekuencat, u nënshtrohen përditësimeve të softuerit, kontrollit të versionit dhe ndryshimeve të tjera të sistemit/vizuale në varësi të opsioneve të zgjedhura.

Gjithë veçoritë në makinë duhet të përdoren nga drejtuesit vetëm në kushte sigurie të plotë. Drejtuesit duhet të sigurohen që të kenë kontroll të plotë mbi mjetin gjatë gjithë kohës.

Sekuenca jashtë rruge në tokë të posaçme me leje të plota.

Drejtimi sfidues jashtë rruge kërkon trajnim të plotë dhe përvojë. Rrezik lëndimi dhe dëmtimi. Mos e drejtoni asnjëherë automjetin përtej aftësive tuaja.

Kontrolloni gjithmonë itinerarin, sipërfaqen, bazën dhe daljen përpara se të kaloni në terren të ngrirë.

Përditësimet do të kërkojnë lidhje me internetin.