KARIKIMI PUBLIK PËR EV-TË

KARIKIMI PUBLIK PËR EV-TË

KARIKOJENI AUTOMJETIN NDËRSA QËNDRONI PARKUAR

Përtej prakticitetit maksimal dhe kursimit të parave nga karikimi shtëpiak, rikarikimi i duhur në
destinacionin tuaj mund të jetë një mënyrë e mirë për të shfrytëzuar maksimalisht distancën për karikim elektrik të automjetit
hibrid elektrik (PHEV) Land Rover gjatë ditës.

Gjithashtu, do të shërbejë për reduktimin e kostove të karburantit dhe gjurmës suaj mjedisore falë
zero emetimeve nga marmita gjatë udhëtimit në modalitetin e Automjetit Elektrik (EV).

KU MUND TA KARIKOJ AUTOMJETIN JASHTË SHTËPISË?

Falë rrjetit në zgjerim të pikave të karikimit, ku përfshihen qendrat tregtare rurale, palestrat, parkingjet
e madje edhe vendi juaj i punës, nuk ka pasur asnjëherë alternativa kaq të shumta për karikimin e automjetit gjatë
qëndrimit parkuar. Dhe gjetja e pikave të karikimit nuk mund të ishte më e thjeshtë.

GJENI KARIKUES DUKE PËRDORUR
NAVIGACIONIN E AUTOMJETIT TUAJ

Falë sistemit të navigacionit Land Rover InControl, ju do të keni gjithmonë në dispozicion mijëra pika karikimi të aksesueshme, plus planifikimin e itinerarit nga destinacioni në destinacion dhe monitorimin e trafikut në kohë reale.

Veçoritë në makinë duhet të përdoren nga drejtuesit vetëm kur është e sigurt për ta bërë këtë. Drejtuesit duhet të sigurohen që të kenë kontroll të plotë mbi mjetin gjatë gjithë kohës.
GJENI KARIKUES DUKE PËRDORUR<br> NAVIGACIONIN E AUTOMJETIT TUAJ

SI MUND TA KARIKOJ AUTOMJETIN JASHTË SHTËPISË?

Për t’u lidhur me pikën e karikimit, automjeti juaj përdor një Sistem Karikimi të Kombinuar (CCS). Kjo përputhet me shpejtësitë më të ngadalta të karikimit AC, dhe në modele të përzgjedhura, me shpejtësi karikimi DC më të shpejta. Disa prodhues të tjerë makinash përdorin sisteme të ndryshme karikimi, si CHAdeMO. Këto sisteme janë më pak të përdorura në rrjetin e karikimit dhe nuk përputhen me automjetet elektrike Land Rover.Në vende si qendrat tregtare, palestrat dhe parkingjet mund të gjenden pikat e karikimit të ngadaltë AC. Pikat e karikimit të shpejtë DC priren të gjenden në autostradë/ dhe ose në rrugë kryesore.

KARIKIMI AC

KARIKIMI AC

Shumica e pikave publike të karikimit me AC kërkojnë që ta keni kabllon me vete, ndaj, të gjitha automjetet tona elektrike dhe hibride elektrike me karikim (PHEV) vijnë me kabllon e tyre për karikim AC2. Po të njëjtën kabllo do të përdorni edhe për karikuesin tuaj shtëpiak.
KARIKIMI I SHPEJTË DC

KARIKIMI I SHPEJTË DC

Mënyra më e shpejtë e karikimit larg shtëpisë. Pikat e karikimit të shpejtë DC i kanë kabllot përkatëse të vendosura, ndaj nuk ka nevojë të përdorni kabllon e karikimit të automjetit tuaj.

SI MUND TA PAGUAJ TARIFIMIN?

FIZIKISHT OSE NËPËRMJET APLIKACIONIT

Megjithëse disa nga pikat e karikimit mund të përdoren falas, shumica prej tyre janë të aksesueshme nëpërmjet metodave praktike të pagesës, që përfshijnë aplikacionet telefonike, llogaritë e pajtimit ose kartat bankare pa kontakt. Zakonisht, kostoja e karikimit do të jetë një ndërthurje e tarifës së lidhjes, kohës së karikimit (kostoja për orë) dhe/ose sasisë së energjisë së përdorur (kostoja për kWh).

Rekomandojmë që të njiheni me më shumë sesa një ofrues për të garantuar mbulimin dhe metodat e pagesës më të mira në destinacionin tuaj, veçanërisht kur udhëtoni jashtë vendit.
FIZIKISHT OSE NËPËRMJET APLIKACIONIT

VAZHDONI TË EKSPLORONI AUTOMJETET ELEKTRIKE DHE HIBRIDE ELEKTRIKE

KARIKIMI

KARIKIMI

Duke filluar nga koha e karikimit e deri te reduktimi i kostove, mësoni gjithçka ju nevojitet rreth karikimit të automjetit tuaj në shtëpi ose në destinacion.
INSTALIMI I NJË KARIKUESI SHTËPIAK

INSTALIMI I NJË KARIKUESI SHTËPIAK

Një karikues shtëpiak, i instaluar profesionalisht, është mënyra më e lehtë dhe më praktike për ta filluar çdo ditë me karikim të plotë.

1Funksionet dhe opsionet e InControl-it dhe disponueshmëria e tyre mbeten në varësi të tregut - flisni me Shitësin tuaj të autorizuar për disponueshmërinë në tregun vendas dhe kushtet e plota. Disa veçori vijnë me abonim i cili do të kërkojë rinovim të mëtejshëm pas afatit fillestar të këshilluar nga Shitësi juaj i autorizuar. Lidhja celulare nuk mund të garantohet në të gjitha vendndodhjet.
2Kablloja për automjetin elektrik është e disponueshme vetëm në disa tregje të caktuara. Flisni me Shitësin tuaj të autorizuar.