RANGE ROVER

MODELET
RANGE ROVER

ZGJIDHNI MODELIN TUAJ

ZGJIDHNI STILIN E STRUKTURËS SË TRUPIT
INTERAKS STANDARD
ZGJIDHNI MODELIN
RANGE ROVER
Specifikat me një vështrim

Specifikat me një vështrim

Karakteristikat kryesore

Karakteristikat kryesore

Specifikat me një vështrim

Specifikat me një vështrim

Karakteristikat kryesore

Karakteristikat kryesore

VAZHDONI TË EKSPLORONI

PERSONALIZIMI

PERSONALIZIMI

Përzgjidhni nga një gamë opsionesh dhe aksesorësh.
RANGE ROVER SV

RANGE ROVER SV

I rafinuar. Luksoz. Ekskluziv.
SPECIFIKAT

SPECIFIKAT

Shikoni faktet dhe shifrat.

Me Nisjen dinamike të angazhuar.

1Mund të zbatohet politika e përdorimit të drejtë. Përfshin abonim 1-vjeçar i cili mund të zgjatet pas afatit fillestar të këshilluar nga shitësi juaj Land Rover.

2Makina juaj është e përgatitur për Apple CarPlay®. Shërbimet e ofruara nga Apple CarPlay® varen nga disponueshmëria e veçorive në vendin tuaj, ju lutemi shikoni https://www.apple.com/uk/ios/feature-availability/#apple-carplay për më shumë informacion.

3Makina juaj është e përgatitur për Android AutoTM. Shërbimet e ofruara nga Android AutoTM varen nga disponueshmëria e veçorive në vendin tuaj, ju lutemi shikoni https://www.android.com/auto/ për më shumë informacion. ​

4Vetëm telefonat e përputhshëm.

5Kontrolli i klimës me tri zona vjen i përfshirë në Interaksin standard P550e.

Kini parasysh se veçoritë standarde mund të zëvendësohen kur zgjidhni nivele alternative të pjesëve të brendshme. Veçoritë standarde mund të ndryshojnë edhe në varësi të vendit të blerjes, modelit të motorit dhe transmisionit.

Veçoritë opsionale dhe disponueshmëria e tyre mund të ndryshojnë sipas specifikave të automjetit (modeli dhe grupi i fuqisë) dhe tregut, ose kërkojnë instalimin e veçorive të tjera për t'u përshtatur. Ju lutemi, kontaktoni shitësin tuaj lokal për më shumë detaje ose konfigurojeni automjetin tuaj në internet.

Veçoritë në makinë duhet të përdoren nga drejtuesit vetëm kur është e sigurt për ta bërë këtë. Drejtuesit duhet të sigurohen që të kenë kontroll të plotë mbi mjetin gjatë gjithë kohës. ​​

Funksionet, opsionet e Pivi-t dhe InControl-it, shërbimet e palëve të treta dhe disponueshmëria e tyre, mbeten në varësi të tregut - kontaktoni shitësin tuaj të Land Rover për disponueshmërinë e tregut vendas dhe kushtet e plota. Disa veçori kërkojnë një SIM të posaçëm me kontratë të përshtatshme interneti (data) që do të kërkojë rinovim të mëtejshëm pas afatit fillestar të këshilluar nga Shitësi juaj. Lidhja e rrjetit celular nuk mund të garantohet në të gjitha vendndodhjet. Informacioni dhe imazhet e shfaqura në lidhje me teknologjinë InControl, duke përfshirë ekranet ose sekuencat, u nënshtrohen përditësimeve të softuerit, kontrollit të versionit dhe ndryshimeve të tjera të sistemit/vizuale në varësi të opsioneve të zgjedhura. Amazon, Alexa dhe të gjitha logot përkatëse janë marka tregtare të Amazon.com, Inc. ose të ndërlidhura me të. Disa nga funksionalitetet e Alexa varen nga teknologjia smart home. Përdorimi i sistemit Amazon Alexa kërkon të keni një llogari në Amazon.

Apple CarPlay® është një markë tregtare e Apple Inc. Mund të zbatohen kushtet e Apple Inc për përdoruesin fundor.

Android AutoTM është një markë tregtare e Google LLC. ​

App Store është një markë tregtare e Apple Inc.

Google Play Store është një markë tregtare e Google LLC. ​

MeridianTM është një markë tregtare e regjistruar e Meridian Audio Ltd. TrifieldTM dhe pajisja “three fields/tri fushat” është një markë tregtare e Trifield Productions Ltd.