RANGE ROVER

SPECIFIKAT
RANGE ROVER

VAZHDONI TË EKSPLORONI

PERSONALIZIMI

PERSONALIZIMI

Përzgjidhni nga një gamë opsionesh dhe aksesorësh.
RANGE ROVER SV

RANGE ROVER SV

I rafinuar. Luksoz. Ekskluziv.
MODELET E RANGE ROVER

MODELET E RANGE ROVER

Shikoni gamën e plotë të modeleve.

±† Shifrat e dhëna janë përllogaritur sipas NEDC2 nga testet zyrtare WLTP të prodhuesit në përputhje me legjislacionin e BE-së, të kryera me një bateri plotësisht të karikuar. Vetëm për qëllime krahasimi. Shifrat reale mund të ndryshojnë. Shifrat për CO,2shpenzimin ekonomik të karburantit, konsumin e energjisë dhe shifrat e distancës mund të ndryshojnë sipas faktorëve të tillë, si stili i drejtimit, kushtet mjedisore, ngarkesa, vendosja e rrotave dhe aksesorët e vendosur. NEDC2 janë shifra të llogaritura duke përdorur një formulë qeveritare nga shifrat WLTP ekuivalente me ato të testit të vjetër NEDC. Më pas mund të zbatohet trajtimi i duhur tatimor.

**Shihni shifrat mbi WLTP-në.

Shifrat e dhëna janë rezultat i testeve zyrtare të prodhuesit në përputhje me legjislacionin e BE-së, të kryera me një bateri plotësisht të karikuar. Vetëm për qëllime krahasimi. Shifrat reale mund të ndryshojnë. Shifrat për CO,2shpenzimin ekonomik të karburantit, konsumin e energjisë dhe shifrat e distancës mund të ndryshojnë sipas faktorëve të tillë, si stili i drejtimit, kushtet mjedisore, ngarkesa, montimi i rrotave, aksesorët e vendosur, itinerari konkret dhe gjendja e baterisë. Shifrat e distancës për karikim bazohen në automjetin që kalon në një rrugë të standardizuar.

Me Nisjen dinamike të angazhuar.

Përfshin një drejtues mjeti 75 kg, lëngjet të plota dhe 90% karburant.

Përfshin lëngjet të plota dhe 90% karburant.

Pesha bruto e automjetit (GVW) LWB e Range Rover SV dhe kombinimi maksimal i automjetit dhe rimorkios (GTW) reduktohet me 30kg kur përcaktohet SV Signature Suite.

I thatë: Vëllimi i matur me blloqe të ngurta të përputhshme me VDA (200 mm x 50 mm x 100 mm).

I lagur: Vëllimi i matur duke simuluar hapësirën e ngarkesës të mbushur me lëng.

**Me kapakun e ganxhës së rimorkimit të hequr.

Peshat pasqyrojnë automjetet sipas specifikimeve standarde. Pajisjet opsionale shtesë rrisin peshën.

Veçoritë opsionale dhe disponueshmëria e tyre mund të ndryshojnë sipas specifikave të automjetit (modeli dhe grupi i fuqisë), ose të kërkojnë instalimin e veçorive të tjera për t'u përshtatur. Ju lutemi, kontaktoni shitësin tuaj lokal për më shumë detaje ose konfigurojeni automjetin tuaj në internet.