RANGE ROVER VELAR I RI

SPECIFIKAT
RANGE ROVER VELAR I RI

VAZHDONI TË EKSPLORONI

MODELET E RANGE ROVER VELAR

MODELET E RANGE ROVER VELAR

Shikoni gamën e plotë të modeleve.
HIBRID ELEKTRIK

HIBRID ELEKTRIK

I qëndrueshëm dhe i rafinuar.

**Shihni shifrat mbi WLTP-në
Shifrat e dhëna janë rezultat i testeve zyrtare të prodhuesit në përputhje me legjislacionin e BE-së, të kryera me një bateri plotësisht të karikuar. Vetëm për qëllime krahasimi. Shifrat reale mund të ndryshojnë. Shifrat për CO,2shpenzimin ekonomik të karburantit, konsumin e energjisë dhe shifrat e distancës mund të ndryshojnë sipas faktorëve të tillë, si stili i drejtimit, kushtet mjedisore, ngarkesa, montimi i rrotave, aksesorët e vendosur, itinerari konkret dhe gjendja e baterisë. Shifrat e distancës për karikim bazohen në automjetin që kalon në një rrugë të standardizuar.

±Shifrat e dhëna janë të përllogaritura sipas NEDC-së nga testet zyrtare të prodhuesit. Shifrat mund të ndryshojnë sipas mjedisit dhe stilit të drejtimit. Vetëm për qëllime krahasimi. Shifrat reale mund të ndryshojnë

‡ Shpejtësia maksimale e motorëve me amortizator me spirale është 210km/h (130mph).
‡‡ E kombinuar me motor elektrik.
△Përfshin një drejtues mjeti 75 kg, lëngjet të plota dhe 90% karburant.
▲Përfshin lëngjet të plota dhe 90% karburant.
✧I thatë: Vëllimi i matur me blloqe të ngurta të përputhshme me VDA (200 mm x 50 mm x 100 mm). Vëllimi i matur deri në veshjen e tavanit. Konfigurimi i bagazhit dhe hapësira totale e ngarkesës do të varen nga specifikat e automjetit (modeli dhe grupi i fuqisë) dhe tregu.
✦I lagësht: Vëllimi i matur duke simuluar hapësirën e ngarkesës të mbushur me lëng. Vëllimi i matur deri në veshjen e tavanit. Konfigurimi i bagazhit dhe hapësira totale e ngarkesës do të varen nga specifikat e automjetit (modeli dhe grupi i fuqisë) dhe tregu.
⬨ Kur përfshihet Sistemi elektronik i suspensionit të ajrit

Peshat pasqyrojnë automjetet sipas specifikimeve standarde. Pajisjet opsionale shtesë rrisin peshën.