RANGE ROVER SPORT I RI

SPECIFIKAT
RANGE ROVER SPORT I RI
AUTOBIOGRAPHY
RANGE ROVER SPORT SE D300 AWD AUTOMATIC MHEV
RANGE ROVER SPORT AUTOBIOGRAPHY

RANGE ROVER SPORT AUTOBIOGRAPHY

RANGE ROVER SPORT SE D300 AWD AUTOMATIC MHEV

PERFORMANCA
Shpejtësia maksimale km/h 218
Akselerimi (sekonda) 0-100 km/h 6,6
SHPENZIMI EKONOMIK I KARBURANTIT
GRUPI I FUQISË
PESHAT
RIMORKIMI
NGARKESA E PJESËS SË SIPËRME
PËRMASAT
HAPËSIRA E KOKËS
HAPËSIRA E KËMBËVE
KAPACITETI I HAPËSIRËS SË NGARKESËS
LARTËSIA NGA TOKA - STANDARDE
LARTËSIA NGA TOKA - JASHTË RRUGE
THELLËSIA E ZHYTJES NË UJË
RREZJA E KTHIMIT

VAZHDONI TË EKSPLORONI

PERSONALIZIMI

PERSONALIZIMI

Përzgjidhni nga një gamë opsionesh dhe aksesorësh.
RANGE ROVER SPORT SV EDITION ONE I RI

RANGE ROVER SPORT SV EDITION ONE I RI

Emocionues, dinamik dhe i fuqishëm.
MODELET RANGE ROVER SPORT

MODELET RANGE ROVER SPORT

Shikoni gamën e plotë të modeleve.

*Shihni shifrat mbi WLTP-në.

Shifrat e dhëna janë rezultat i testeve zyrtare të prodhuesit në përputhje me legjislacionin e BE-së, të kryera me një bateri plotësisht të karikuar. Vetëm për qëllime krahasimi. Shifrat reale mund të ndryshojnë. Shifrat për CO,2shpenzimin ekonomik të karburantit, konsumin e energjisë dhe shifrat e distancës mund të ndryshojnë sipas faktorëve të tillë, si stili i drejtimit, kushtet mjedisore, ngarkesa, montimi i rrotave, aksesorët e vendosur, itinerari konkret dhe gjendja e baterisë. Shifrat e distancës për karikim bazohen në automjetin që kalon në një rrugë të standardizuar.

*I thatë: Vëllimi i matur me blloqe të ngurta të përputhshme me VDA (200 mm x 50 mm x 100 mm).

**I lagësht: Vëllimi i matur duke simuluar hapësirën e ngarkesës të mbushur me lëng.

Shifrat e dhëna janë të përllogaritura sipas NEDC2 nga testet zyrtare WLTP të prodhuesit në përputhje me legjislacionin e BE-së. Vetëm për qëllime krahasimi. Shifrat reale mund të ndryshojnë. Shifrat e CO₂ dhe konsumit ekonomik të karburantit mund të variojnë sipas vendosjes së rrotave dhe opsioneve shtesë të përfshira. NEDC2 janë shifra të llogaritura duke përdorur një formulë qeveritare nga shifrat WLTP ekuivalente me ato të testit të vjetër NEDC. Më pas mund të zbatohet trajtimi i duhur tatimor.

‡‡WLTP-ja është testi i ri zyrtar i BE-së, i përdorur për të llogaritur shifrat e konsumit të standardizuar të karburantit dhe të CO₂ për automjetet e pasagjerëve. Ai mat konsumin e karburantit, energjisë, distancën dhe emetimet. Ai është projektuar për të paraqitur shifra të përafërta me ato të drejtimit të mjetit në kushte reale. Ky test i vlerëson automjetet me pajisje opsionale dhe me një procedurë testimi dhe profil drejtimi më kërkues. Shifrat e paraqitura i referohen grupit të opsioneve më ekonomike/të lehta.

Peshat pasqyrojnë automjetet sipas specifikimeve standarde. Pajisjet opsionale shtesë rrisin peshën.