DEFENDER OCTA I RI

MJESHTRI I PERFORMANCËS EKSTREME
Modeli Defender më i ri është rrugës.

PO AQ I FUQISHËM SA DUKET

Feneri i përparmë i modelit Defender OCTA
Modeli Defender më i shpejtë dhe i fuqishëm, me një motor hibrid V8 me 635 kuaj fuqi dhe suspension ajri 6D Dynamics për të përballuar çdo sipërfaqe, në të gjitha kushtet.

LINJA E MODELEVE DEFENDER

Përqafoni të pamundurën. Shikoni gamën e plotë të modeleve dhe specifikave të Defender.
Defender 90 110 130 të paraqitur gjatë prezantimit

Funksionet, opsionet e Pivi-t dhe InControl-it, shërbimet e palëve të treta dhe disponueshmëria e tyre, mbeten në varësi të tregut - kontaktoni shitësin tuaj të Land Rover për disponueshmërinë e tregut vendas dhe kushtet e plota. Lidhja e rrjetit celular nuk mund të garantohet në të gjitha vendndodhjet.  


Informacioni dhe imazhet e shfaqura në lidhje me teknologjinë InControl, duke përfshirë ekranet ose sekuencat, u nënshtrohen përditësimeve të softuerit, kontrollit të versionit dhe ndryshimeve të tjera të sistemit/vizuale në varësi të opsioneve të zgjedhura.  


Gjithë veçoritë në makinë duhet të përdoren nga drejtuesit vetëm në kushte sigurie të plotë. Drejtuesit duhet të sigurohen që të kenë kontroll të plotë mbi mjetin gjatë gjithë kohës.  


Sekuenca jashtë rruge në tokë të posaçme me leje të plota.  


Drejtimi sfidues jashtë rruge kërkon trajnim të plotë dhe përvojë. Rrezik lëndimi dhe dëmtimi. Mos e drejtoni asnjëherë automjetin përtej aftësive tuaja.  


Kontrolloni gjithmonë itinerarin, sipërfaqen, bazën dhe daljen përpara se të kaloni në terren të ngrirë.  


Përditësimet kërkojnë lidhje me internetin.